Covid-19

UNITE genomförs med stor hänsyn till smittspridningen av Covid-19. Produktionsteam och alla UNITE:hubbar ansvarar för att sammankomsterna sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.