Covid-19

Anmälan

Med hänsyn till COVID-19 pandemin ser förutsättningar för UNITE annorlunda ut i år än det gjort tidigare. Därför kommer vi sätta en 50-gräns på deltagarantalet och se till att vi inte överskrider Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna sammankomster.

Anledning

Anledningarna till att vi måste ha dessa kriterier är för att det är vårt ansvar i samhället att se till att inte skapa förutsättningar för en ökad smittspridning av COVID-19. COVID-19 har visat sig vara en dödlig sjukdom för vissa men även en sjukdom som kan ge permanenta skador trots om den drabbade bara uppvisat milda symptom. Vi har en sjukvård i detta land som det senaste halvåret har fått jobba dygnet runt, omprioritera och ställa om för att de i all sin makt ska kunna hjälpa alla som är drabbade. Därför är det också en samhällsplikt vi som medborgare och arrangörer har att respektera och hjälpa sjukvården som varje dag kämpar med att de drabbade ska bli friska och kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. Kriterierna för att få delta på eventet kommer därmed att vara följande:

Kriterier

Vid minsta symptom och sjukdom bland både deltagarna/volontärerna och deras familj/de man bor med, innebär det att man ska stanna hemma och är inte närvara på eventet. Om detta sker ber vi att deltagaren/volontären även anmäler detta till hubbansvarig. 

Har deltagaren/volontären  nedanstående symptom får inte denna person delta på eventet.

 • Huvudvärk
 • Nedsatt luktsinne
 • Muskelvärk
 • Hosta
 • Halsont
 • Bröstsmärta
 • Feber
 • Heshet
 • Förlust av aptit
 • Diarrré
 • Trötthet
 • Förvirring
 • Andnöd
 • Buksmärtor

Källa: Lunds universitet

Regler på plats

 • Håll avstånd.
 • Sitta på varannan stol och varannan rad i kyrksalen.
 • Vid symptom/sjukdom kommer deltagaren/volontären att skickas hem.
 • Om deltagarna innan eventet inte kan uppfylla kriterierna kommer de att få pengarna tillbaka. Detta för att minska risken att deltagarna ska ta sig till eventet bärandes på sjukdom och/eller uppvisande symptom. 
  • Om sjukdom och/eller symtom uppstår på plats kommer denna deltagare inte få pengarna tillbaka.
 • Vid eventuella ändringar av folkhälsomyndighetens rekommendationer kan justeringar av eventets upplägg förekomma.