Säkerheten på UNITE

I alla våra UNITE-städer jobbar vi med säkerheten på vår nyårsfestival. Vi förhåller oss till de riktlinjer som polisen samt MSB rekommenderat på de olika lokala platserna. Detaljer kan skilja sig från plats till plats men säkerheten är något vi tar på stort allvar och som vi jobbar proaktivt med inför samt under festivalens gång.