Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.

Herrens ord kom till mig. Han sade:

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken.
Jer 1:4-9

Men jag svarade: ”O, Herre Gud! Jag kan inte tala, för jag är för ung.”

Då sade Herren till mig: ”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.”

Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.”

Utvald

Du är kallad av Gud. Oavsett vem du är eller vad du har gått igenom så har Gud en plan med just dig. Redan när du var i moderlivet så hade Gud en kallelse för ditt liv. Vi kan se hur Gud använder både Jeremia och många andra människor i Bibeln. Och likt de så kan du också ta steg i Guds riktning, och våga gå dit han har kallat dig. I din församling, din stad, ditt land och ut i världen.

Orädd

Var inte rädd, för jag är med dig. Se, jag lägger mina ord i din mun.
Jer 1:8-9

Detta försäkrar Gud Jeremia om. Det löftet gäller även dig, än idag. Tvivla inte på dig själv, Tvivla inte på om du kan eller inte. Gud har lovat att backa dig, oavsett utmaning och motgång.

Fylld av liv

Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
Joh 10:10

Den senaste tiden har påverkat oss alla på olika sätt. den sociala distanseringen och restriktionerna har bidragit till att den mentala hälsan har sjunkit. Men Gud lovar oss liv och liv i överflöd. Gud vill byta din ofrid mot hans frid, din ohälsa mot hans hälsa, din förvirring mot hans klarhet och din tungsinthet mot hans glädje.

Hos Gud finns det liv, kärlek och frid för dig.